Allroad Tour 2002 Nolppio - On Tour

Day 0: Suomussalmi
Day 1: Suomussalmi - Askanmäki
Day 2: Askanmäki - Palojärvi
Day 3: Palojärvi - Aakenuspirtti
Day 4: Aakenuspirtti - Seurujärvi
Day 5: Seurujärvi
Day 6: Seurujärvi - Olanko
Day 7: Olanko - Suomussalmi

 

Takaisin Allroad Tour kotisivulle

Back to Allroad Tour homepage